Informatie voor zorgprofessionals

In dit internationale MyREMEDY onderzoek, gesubsidieerd door JDRF, wordt MyDiaMate onderzocht op effectiviteit. Voor deelname aan de studie kunnen volwassenen met diabetes type 1 zichzelf aanmelden. Er vindt telefonisch screening plaats en deelnemers worden na informed consent toegewezen aan een van beide condities: de controlegroep (wachtlijst) of gebruik van MyDiaMate, gedurende een periode van 6 maanden. Na 3 maanden staat MyDiaMate ook open voor de controlegroep.

Hieronder ziet u de onderzoeksopzet:

Wat en voor wie?

MyDiaMate is een web-based zelfhulpprogramma waarbij geen professionele begeleiding geboden wordt. De applicatie wordt aangeboden via het platform van Minddistrict en kan gebruikt worden op een tablet, PC of smartphone. De deelnemer doorloopt de verschillende modules naar keuze en in eigen tempo.

Deelnemers met verlaagde stemming en/of aanhoudende vermoeidheid, blijkend uit vragenlijstenscores, krijgen automatisch het advies om de modules Mijn Stemming en/of Mijn Energie te volgen.

MyDiaMate is ontwikkeld in het Amsterdam UMC en uitgebreid getest in twee pilot-onderzoeken waarbij gekeken is naar acceptatie, haalbaarheid, gebruik en tevredenheid over de app (Klik hier voor de MyDiaMate publicaties)

MyDiaMate is primair bedoeld voor volwassenen met diabetes type 1 met verhoogde diabetes-gerelateerde distress. In de app komen verschillende onderwerpen aan bod die voor patiënten een probleem kunnen zijn, zoals stress, zorgen en angsten, een verlaagde stemming, aanhoudende vermoeidheid en problematisch eetgedrag. MyDiaMate kent 6 modules die naar eigen inzicht en in eigen tempo doorkopen kunnen worden. De modules bieden psycho-educatie, oefeningen, tips en video’s waarin mensen met type 1 diabetes hun persoonlijke diabetes verhalen vertellen. Hier vindt u meer informatie over de MyDiaMate content.

MyDiaMate is niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of psychiatrische behandeling van ernstige psychische klachten. Als bij de screening mocht blijken dat iemand niet geschikt is voor dit onderzoek zal samen met de persoon gekeken worden naar een geschikte verwijzing.

Uw rol als professional

Als diabetesprofessional kunt u mensen met type 1 diabetes, die diabetes-distress ervaren, wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan de studie en zo kennis te maken met MyDiaMate als ondersteuning bij het verbeteren van hun mentale gezondheid. U kunt personen uit deze doelgroep verwijzen naar deze website (www.myremedyonderzoek.nl).

U heeft geen begeleidende rol, maar voor deelnemers aan de studie kan het prettig zijn om hun ervaringen met MyDiaMate met u te delen. Het is daarom goed dat u op de hoogte bent van het doel en de opzet van deze studie.

Deelname aan de studie kan ertoe leiden, dat de persoon met type 1 diabetes tot het inzicht komt dat er wellicht meer of andere (psychologische) zorg nodig is en op uw spreekuur komt met een hulpvraag. U kunt deze persoon ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling of ondersteuning.

Voor vragen over MyDiaMate en de studie kunt u mailen naar: myremedy@amsterdamumc.nl